Rok vzniku: 

Sídlo:                             

Konatelia:
 
 

Aktivity firmy:    
 

Kontakt: 


1990 

Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava   

- Mgr. Richard Flimel - predseda predstavenstva
- János Gaál - generálny riaditeľ
- Mgr. Marcel Grega

- komplexné reklamné služby
- vonkajšia reklama 

- tel.: 02/ 5477 2200, 5478 9593, 5477 7026
- fax: 02/ 5478 9594
- e-mail: bigmedia@bigmedia.sk
- web: http://www.bigmedia.sk